Light Essence
Light Essence

Vad är Ljuskropp?

MsgAtt-11.jpgDin ljuskropp är en energikropp som existerar på en högre nivå, närmare din själ

än dina chakran. Du har sju vibrerande energikroppscentra och tre ljuskroppscentra. Din ljuskropp hämtar kraft ur dessa tio centra.

Din ljuskropp öppnar dörrar till de högre världarna av ljus. När din ljuskropp vaknar drar du till dig möjligheter att göra en skillnad i världen och du blir mer strålande av kärlek och ljus.

Väcka ditt ljuskropp kan hjälpa dig att ha en klarare bild av dig själv och förstå varför du är här. När du får en starkare koppling till högre dimensioner kan du lättare locka överflöd, nya möjligheter och kärleksfulla relationer till dig själv.

Väcka ditt ljuskropp kan hjälpa dig att skapa tillstånd av mental klarhet, bli mer fokuserad, mentalt alert och fysiskt levande. Du kan lättare välja hur du vill känna och de tankar du vill tänka.

Om du är en författare, musiker, konstnär, lärare, healer eller inom något annat kreativt område kan denna kurs hjälpa dig att uppnå det inspirerade och intuitiva tillstånd som behövs för att lyckas med ditt arbete och för att få en djupare och bättre relation med andra människor.

Väcka ditt ljuskropp kan förbättra någon annan väg eller tekniker du använder. De kan avsevärt förbättra alla andra terapeutiska tekniker som du jobbar med.

När din energi blir vackrare och strålande, kommer människor att agera och tänka mer kärleksfullt på dig. Ditt hjärta kommer att vara mer öppet och du kommer att förstå vad det innebär att älska som ditt högre jag.
När
du arbetar med ljuskroppscentra kan du lära dig att bli transparent för lägre energier och väljer oftare inre frid. Om du är i närheten av barn, kan dessa energier hjälpa dem att bli lugnare och mer fokuserade.

Väcka din ljuskropp kan öka din förmåga att känna subtila energier runt omkring dig. Du lär dig på olika sätt att föra din själs medvetande till din personlighet och det dagliga livet när du öppnar kanalen mellan dig, ditt högre jag och själ. Du kan utveckla din klärvoajanta syn, psykiska och helande förmågor.

  

     Att Väcka Din Ljuskropp

     Awakening Your Lightbody

Läs mer under fliken    Ljuskroppskurser.

Ljuskroppsutbildning består av sex delar. Det ingår en manual till varje del och vägledda meditationer på 

CD-skivor.

Del 1-2: Att bygga din energibas och väcka ditt hjärtcenter

Del 3-4: Att aktivera dina högre energicenter och balansera dina vibrerande energikroppar

Del 5-6: Att väcka din ljuskropp och bli strålande

www.orindaben.com

Information om du vill veta mera om Ljuskropp och kursen Awakening

Your Light Body. Väck Din Ljuskropp -Awakening Your Light Body är skapad av Orin/Sanaya Roman och Daben/Duane Packer.