Light Essence
Light Essence

Att Väcka Din Ljuskropp

Awakening Your Lightbody

MsgAtt-13.jpgGenom vägledda meditationer lär du dig att väcka de sju vibrerande energikroppscentra och de tre ljuskroppscentra.

Du lär dig att neutralisera de lägre energierna omkring dig och medvetet skapa förutsättningar för ett öppet och positivt inre tillstånd av frid och villkorslös kärlek, vad som än sker i ditt liv.

Du kommer att få en allt starkare förmåga att hela dig själv, förbli centrerad och balanserad, veta vem du är och öka mängden positiv energi omkring dig. Du kommer att lära dig att arbeta med ljus för helande och växande, att upprätta kontakt med det Universella Sinnet för förhöjd kreativitet, och att länka upp dig till den Högre Viljan för att utföra ditt högre syfte.

Du lär dig hur du kan skapa mer tillfredsställande relationer med andra genom att använda dig av färdigheter som att inte fastna i andra, använda din vilja på rätt sätt, att vara transparent för andras energier och att kommunicera som ditt Högre Jag.

Du kan förena dig med de högre energier som kommer in över planeten Jorden och använda dem för att skapa det bästa liv åt dig själv som du kan föreställa dig.


Det är lätt att väcka din ljuskropp. De energicentra som driver ljuskroppen är verkliga. Du kan känna och arbeta med dem och skapa positiva och varaktiga resultat i ditt liv, känna dig mer balanserad, stabil, kreativ och få ett nytt perspektiv på livet. Du kan välja att leva ditt liv på ett mer fullbordat och kärleksfullt sätt till glädje och tillfredställelse för både dig själv och din omgivning.

Ljuskroppsutbildning består av sex delar. Det ingår en manual till varje del och vägledda meditationer på CD-skivor.

Del 1 - 2: Att bygga din energibas och väcka ditt hjärtcenter

Du lär dig att väcka de första fyra vibrerande energikroppscentra. De tre första energikroppscentra skapar energibas i din ljuskropp.

När du väcker dessa centra kan du förbli lugn, fridfull och emotionell stabil oavsett vad som händer runt omkring dig och du blir oemottaglig för lägre energier. Du kommer att lära dig att frigöra fastnade känslor som hindrar dig från att känna inre frid.

Det fjärde energikroppscentra ger dig energiflöde och hjälper dig att uppleva kärlek. Du kan arbeta med den för att uppleva härliga och lugna tillstånd av känslomässig flöde, fred och avkoppling.

Du kan använda detta centrum för att ytterligare förbättra din förmåga att hålla dig känslomässigt balanserad och att vara neutral omkring de lägre eller negativa energierna. Du kommer att lära dig att rensa och släppa andra människors energi från din aura. Du kommer att väcka din inre healer och du kommer att lära dig mer om självhealing. Du kommer att lära dig hur du använder denna fjärde centrum och de lägre tre centra för att skapa en större känsla av fysisk och psykisk vitalitet.

Del 3 - 4: Att aktivera dina högre energicenter och balansera dina vibrerande energikroppar

I del tre och fyra arbetar du med de övre energikroppscentra. Du lär dig hur du arbetar med din mentala kropp och kommer att uppleva de högre och mer positiva tankar. Du lär dig också att ändra negativa, mer begränsade tankar till positiva och ljusa tankar. Du kommer att förbättra din bild av dig själv och att hjälpa dig att skapa den framtid som du önskar.

I denna kursen lär du dig att öka ditt tillstånd av ditt medvetande. You can be more aware of subtle, higher energies and learn how to make these energies a part of your life and consciousness.Du blir mer medveten om subtila, högre energier och lär dig att föra dessa energier in i ditt liv. Doing so raises your vibration and can bring you more joy, harmony, peace, balance, flow, supply, and energy.Det kommer att höja din vibration och kan ge dig mer glädje, harmoni, frid, balans och energiflöde.

This is a wonderful set of light body meditations to use to play with the energy body centers you have learned, using them to experience various states of consciousness.Du lär dig att arbeta med energicentra, känna dess energier, förbättra din inre vision, intuitiva förmåga, att öppna kanalen till ditt högre jag och dina ljusguider för att stärka dig mentalt, emotionellt och fysiskt och bidra till din egen självläkning. You will join the Masters to reprogram your DNA for spiritual evolution, to expand your aura, and to create more light in your life.Du kommer att lära dig hur du programmerar ditt DNA, expanderar din aura och att skapa mer ljus i ditt liv.

Del 5 - 6: Att väcka din ljuskropp och bli strålande

Du lär dig att väcka dina tre ljuskroppscenter. When awakened, these centers can assist you in experiencing states of joy, inner visualizations, feelings, and sensations that are beautiful beyond words.När du väcker dem kan dessa centra hjälpa dig att uppleva och väcka tillstånd av glädje, inre frid och känslor som är vackra bortom ord.

Orin will guide you to experience and meet the soul of the earth to view life from the earth's perspective.Du får lära dig att länka din själ till andra själar, att omvandla dina relationer och utstråla ljus till andra. You can learn how to exist both in this dimension and also be aware of other dimensions you exist in at the same time as your greatly expanded Self.Du blir medveten om andra dimensioner som existerar i ditt inre och utanför dig.

I denna kursen ingår även att You will journey to the Temple of the Masters to clear, purify, and add higher frequencies to your aura. rena och ge högre frekvenser av ljus till din aura för Learn how to become a source of light, and call to you those who can respond to the light you are radiating–friends, loved ones, students and the beings of light.att bli en källa av ljus. När du väcker dem kan dessa centra hjälpa dig att uppleva och väcka tillstånd av glädje, inre frid och känslor som är vackra bortom ord.

Prepare to become a powerful worker of the light and a spiritual leader, teacher, or healer, if you should choose to do so.

Orin will guide you to experience and meet the soul of the earth to view life from the earth's perspectDu får lära dig att länka din själ till andra själar, att omvandla dina relationer och utstråla ljus till andra. You can learn how to exist both in this dimension and also be aware of other dimensions you exist in at the same time as your greatly expanded Self.Du blir medveten om andra dimensioner som existerar i ditt inre och utanför dig. I denna kursen ingår även att You will journey to the Temple of the Masters to clear, purify, and add higher frequencies to your aura.rena och ge högre frekvenser av ljus till din aura för Learn how to become a source of light, and call to you those who can respond to the light you are radiating–friends, loved ones, students and the beings of light.att bli en källa av ljus.Prepare to become a powerful worker of the light and a spiritual leader, teacher, or healer, if you should choose to do so.

Det sista ljuskroppscentrum öppnar en dörr för att uppleva en otrolig lycka och skönhet och får helande ljus från de högre dimensionerna.

Du upplever Det Absoluta och blir medveten om andra dimensioner ​som du existerar i som din själ och ande.

You will learn how to build the cord upward to your soul so you can experience more of your soul's reality and experience your soul in new

With the awakening of this center you are taking an evolutionary leap and your personal power, ability to change your environment, positively affect others, and exist in higher states of consciousness is increased.

You will learn how to build the cord upward to your soul so you can experience more of your soul's reality and experience your soul in new

With the awakening of this center you are taking an evolutionary leap and your personal power, ability to change your environment, positively affect others, and exist in higher states of consciousness is increased.It regulates, filters, and integrates light as you bring it in. You can become a radiating source of light as you open and work with this center.

This light body center enhances your ability to experience the oneness.

 

 

Using the light body centers, you will journey into the void and explore othe

You will learn how to build the cord upward to your soul so you can experience more of your soul's reality and experience your soul in new

With the awakening of this center you are taking an evolutionary leap and your personal power, ability to change your environment, positively affect others, and exist in higher states of consciousness is increased.

Med uppvaknandet av det sista ljuskroppscentrum tar du ett snabbt steg till din andliga personliga utveckling och till din förmåga att förändra din miljö, positivt påverka andra och skapa ett högre tillstånd av ditt medvetande.

 

It regulates, filters, and integrates light as you bring it in. You can become a radiating source of light as you open and work with this center.

This light body center enhances your ability to experience the oneness.

 

 

Using the light body centers, you will journey into the void and explore other dimensions.

Kostnad: 8900 kronor/alla sex delar.

Kursmaterial och vägledda meditationer på CD-skivor ingår i priset till varje kursdel.

Anmäl ditt intresse redan nu. Anmälan kan göras under fliken "Anmälan till utbildningen/kursen".

 

Plats: Lokal meddelas senare; Skövde, Göteborg eller Stockholm.

Är du intresserad att delta i kursen eller har du frågor så kontakta mig gärna på telefonnummer 0734-136987 eller via e-post: lightessence@spray.se.

Är ni en grupp på 5-6 personer som vill gå kursen? Hör av er så kan vi försöka ordna det.

Mindre grupper 5-6 personer (6 ggr X 8 timmar)

Större grupper 15 -20 personer (6 ggr X 8 timmar)

Kurser kan ordnas på helgen.

Varmt välkommen!

Anmälan till utbildningen/kursen sker via e-post till lightessence@spray.se eller via formulär:

Utbildning/Kurs:
Företag
Namn*
Telefon
E-post*
Kommentar
 

HiRes2.jpg

             www.orindaben.com

Information om du vill veta mera om Ljuskropp och kursen Awakening

Your Light Body. Väck Din Ljuskropp -Awakening Your Light Body är skapad av Orin/Sanaya Roman och Daben/Duane Packer.