Light Essence
Light Essence

HiResghny_bild_4.jpgVälkommen till Light Essence!

Light Essence arrangerar utbildningar, kurser, föreläsningar för privatpersoner och företag.

Vi erbjuder kurser Att Väcka Din Ljuskropp, Transformationskurser och andra kurser i personlig utveckling.

Målet med kurserna är att förändra människans levnadssätt genom kraftfulla dynamiska meditationer som används mycket framgångsrikt i områdena psykologi, hälsa, utbildning, företagande och den skapande konsten.

När de inre resurserna stärks skapas bättre hälsa, vitalitet, meningsfullare relationer och ett ökat självförverkligande. Det ger möjligheter till ett rikare liv med mycket livsglädje.

Varmt Välkommen!